Inscrieri Gradinita si After school

Activitatea Centrului Multifuncţional Romania Kidz este structurată, în funcţie de vârsta copiilor astfel:
- grupa mică (3 si 4 ani);
- grupa mijlocie (4 si 5 ani);
- grupa mare (5 si 6 ani);
- grupa pregătitoare (6 si 7 ani).

Criterii de admitere

Copiii preşcolari şi părinţii acestora vor beneficia de programul centrului de zi, respectiv de activităţile desfăşurate la Centrul Multifuncţional Romania Kids, în funcţie de venitul pe membru de familie, după cum urmează:

- copiii preşcolari care provin din familii cu un venit de până la 705 lei (salariul minim brut pe economie)/membru de familie vor beneficia de servicii gratuite;

- pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 706 lei/membru de familie – 1000 lei/membru de familie, părinţii acestora vor achita 30% din costuri; pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 1001 lei/membru de familie - 1500 lei/membru de familie, părinţii acestora vor achita 50% din costuri;

- pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 1501 lei/membru de familie - 2000 lei/membru de familie, părinţii acestora vor achita 70% din costuri;

- pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit de peste 2000 lei/membru de familie, părinţii acestora vor achita costurile integral. Nivelul costurilor pentru centrului de zi sunt stabilite astfel: .

Nivelul costurilor

- pentru frecventarea centrului de zi - program prelungit, cuprins în intervalul orar 08.00 -18.00, costul mediu lunar - 1500 lei.

Acte necesare inscrierii

1. Cerere tip de inscriere;

2. Copia certificatului de naștere al tuturor copiilor familiei;

3. Copie acte identitate părinți;

4. Adeverința salariu net/ adeverință fiscală-Popa Tatu Nr.7/ adeverință șomaj;

5. Certificatul fiscal al părinților – biroul taxe și impozite;

6. Copie certificat căsătorie/ sentința divorț părinți;

7. Adeverință bursă elevi în întreținere;

8. Copie taloane alocații copii/ extras de cont;

9. Adeverințe medicale ambii părinți;

10. Fișă medicală tip pentru copil;

11. Analize copil: exudat faringian , nazal și analize copro;

12. Aviz epidemiologic pentru copil - clinic sănătos, apt colectivitate.

Program Gradinita

08:00 – 09:00 primirea copiilor
09:00 – 09:30 mic-dejun
09:30 – 11:00 activități instructiv-educative (liber-alese, obligatorii)
11:00 – 11:15 gustare
11:15 _ 12:30 activități instructiv-educative (opționale, complementare)
12:30 – 13:00 prânz

13:00 -  13:30 deprinderi
13:30 – 15:30 somn de prânz
15:30 – 16:00 începe preluarea copiilor, oferim gustarea
16:00 – 18:00 activități instructiv-educative (jocuri și activități complementare)

 

Program After school

Nu trebuie să vă mai faceti griji dacă copilul dumneavoastră stă nesupravegheat în timp ce sunteti la serviciu si daca:

- A mancat
- Îsi face temele
- Are activități extrașcolare potrivite vârstei12.30 – 13.00 Pregătirea pentru masă
13.00 – 13.30 Servirea mesei de prânz în regim propriu
13.30 – 14.00 Activități recreative-șezătoarea
14.00 – 16.00 Efectuarea temelor cu învățători/profesori de specialitate
16.00 – 16.30 Gustarea
16.30 – 17.30 Consolidarea cunoștintelor/Limba engleză/Informatica
17.30 – 17.50 Activități recreative în interiorul sau în curtea grădiniței
17.50 – 18.00 Pregătirea copiilor pentru plecare

        Un cadru didactic veritabil ştie că adevărata muncă a educatoarei este în spatele acestui document curricular, că au mai rămas o mulţime de lucruri de fineţe pe care urmează să le conceapă şi să le evalueze singur şi că nimic nu poate fi mai provocator din punct de vedere profesional decât să „te întreci” cu programa de studiu utilizată la grupă şi să-i găseşti, astfel, noi înţelesuri, abordări, strategii de aplicare etc.

Domeniile experientiale

Sunt adevărate „câmpuri cognitive integrate” (L.Vlăsceanu) care transced graniţele dintre discipline şi care, în contextul dat de prezentul curriculum, se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniul psihomotric, domeniul limbajului, domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv. În cele ce urmează, vom enumera şi detalia domeniile experienţiale cu care vom opera în cadrul curriculumului pentru învăţământul preşcolar.

 

Domeniul estetic si creativ

Acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.

Experienţele şi trăirile caracteristice presupun explorarea trăirilor afective, ca şi a proceselor de a construi, compune sau inventa. Prin intermediul unor asemenea experienţe copiii acumulează cunoştinţe şi abilităţi, ca şi o sporită receptivitate perceptivă, care le va permite să reacţioneze de o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt. Aceste experienţe pot fi prezente în orice componentă curriculară, dar cu deosebire în contextul acelor discipline care solicită răspunsuri personale, imaginative, emoţionale şi uneori acţionale la stimuli (vezi muzica, activităţile artistico-plastice, drama, euritmia etc.)

Domeniul om si societate

Include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul.

Tehnologia este cea care face ca productivitatea muncii să crească, astfel încât membrii comunităţii să-şi poată procura produse mai multe, mai ieftine şi de mai bună calitate. De aceea, se apreciază că preşcolarii pot fi puşi în contact cu acest domeniu prin manipularea unor materiale şi executarea unor lucrări care ţin de domeniul abilităţilor practice, prin constatarea proprietăţilor materialelor, prin selecţia unor materiale în funcţie de caracteristicile lor, prin constatarea că materialele pot avea şi calităţi estetice, cum ar fi textura, culoarea sau forma etc.
De asemenea, în cadrul domeniului socio-uman se doreşte ca preşcolarii să înţeleagă fiinţele umane angrenate în construirea propriului viitor şi propriei lumi, trăind viaţa de zi cu zi. Totodată, este important ca preşcolarii să înţeleagă faptul că situaţiile prezente îşi au originile în situaţii din trecut, să observe similarităţi sau diferenţe între oameni sau evenimente, să îşi imagineze viaţa în alte perioade istorice.
Se consideră necesar ca introducerea unor concepte sau dezvoltarea unor abilităţi de ordin general să utilizeze ca puncte de plecare experienţele personale ale copiilor. Din acest punct de vedere, ei vor fi încurajaţi să se angajeze în explorarea activă, din punct de vedere uman şi social, a zonei sau cartierului în care locuiesc.
Familiile acestora, mediul fizic, uman şi social pot fi utilizate ca resurse de învăţare. Pe de altă parte, textul literar, imaginile şi alte materialele audio-vizuale pot fi utilizate ca surse de informare.
În abordarea acestui domeniu se pleacă şi de la premisa că instituţia preşcolară reprezintă un context utilizabil pentru coordonarea principiilor şi acţiunilor morale. Astfel, copiii vor înţelege mult mai uşor concepte precum dreptatea, echitatea, bunătatea, adevărul etc. atunci când le vor putea observa  concretizate în acţiunile adulţilor cu care vin în contact. De asemenea, dezvoltarea unor conduite consistente cu principii morale va fi favorizată de observarea şi discutarea de către copii a unor probleme morale, de exersarea lor în jocuri libere sau dirijate şi de studierea şi dezbaterea unor opere literare specifice vârstei.

Domeniul limba si comunicare

Acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.

Experienţele şi trăirile caracteristice presupun explorarea trăirilor afective, ca şi a proceselor de a construi, compune sau inventa. Prin intermediul unor asemenea experienţe copiii acumulează cunoştinţe şi abilităţi, ca şi o sporită receptivitate perceptivă, care le va permite să reacţioneze de o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt. Aceste experienţe pot fi prezente în orice componentă curriculară, dar cu deosebire în contextul acelor discipline care solicită răspunsuri personale, imaginative, emoţionale şi uneori acţionale la stimuli (vezi muzica, activităţile artistico-plastice, drama, euritmia etc.)

Domeniul stiinte

Include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.

Astfel, se consideră necesar ca preşcolarul să fie pus în contact cu domeniul matematic prin jocuri dirijate cu materiale, cum ar fi nisipul sau apa, sau prin simularea de cumpărături în magazine. În această manieră vor putea fi dezvoltate reprezentările acestora cu privire la unele concepte, cum ar fi: volum, masă, număr şi, de asemenea, ei vor putea fi implicaţi în activităţi de discriminare, clasificare sau descriere cantitativă. Dezvoltarea capacităţilor de raţionament, inclusiv de raţionament abstract, va fi încurajată în conexiune cu obiecte şi activităţi familiare în sala de grupă sau la domiciliul copiilor. Este considerată deosebit de semnificativă concretizarea ideilor matematice în experimente, utilizarea lor împreună cu alte concepte şi elemente de cunoaştere pentru rezolvarea de probleme, pentru exprimarea unor puncte de vedere, pentru creşterea clarităţii sau relevanţei unor mesaje.


De asemenea, este de dorit ca domeniul să nu îngrădească copilul doar la contextul disciplinelor matematice, ci să-i ofere posibilitatea de a explora şi contexte ale unor alte componente curriculare, oriunde apar elemente cum ar fi: generarea unor desene geometrice, scheme, estimarea unor costuri, planificarea unor activităţi, cuantificarea unor rezultate, analiza proporţiilor unei clădiri etc.


Abilităţi şi competenţe asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică, cum ar fi observarea, selectarea elementelor semnificative din masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze, generarea de alternative, conceperea şi realizarea de experimente, organizarea datelor rezultate din observaţii pot fi dobândite de copiii preşcolari atunci când sunt puşi în contact  cu domeniul cunoaşterii naturii, prin activităţi simple cum ar fi: observarea unor fiinţe/plante/animale/obiecte din mediul imediat apropiat, modelarea plastilinei (putând face constatări privind efectul temperaturii asupra materialului), confecţionarea sau jocul cu instrumente muzicale simple, aplicarea unor principii ştiinţifice în economia domestică (ex. producerea iaurtului) sau prin compararea proprietăţilor diferitelor materiale.
Totodată, preşcolarii pot fi încurajaţi să efectueze experimente, să utilizeze în condiţii de securitate diferite instrumente sau echipamente, să înregistreze şi să comunice rezultatele observaţiilor ştiinţifice, să utilizeze diferite surse de informare, să rezolve problem, să caute soluţii, să sintetizeze concluzii valide.

Domeniul psiho-motric

acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

Activităţile prin care preşcolarii pot fi puşi în contact cu acest domeniu sunt activităţile care implică mişcare corporală, competiţii între indivizi sau grupuri, având ca obiect abilităţi psihomotorii, ca şi activităţile care pot avea drept rezultat o mai bună supleţe, forţă, rezistenţă sau ţinută.

 

Optionale

CURSURI CALCULATOR
ART TERAPIE
ATELIERE HANDMADE
ORIGAMI
ARTA DRAMATICĂ
BOOK CLUB
SCIENCE FUN
PICTURĂ
ART& CRAFT
JOCURI PE SECTOARE DE ACTIVITATE:
ARTA
JOCURI DE MASĂ
JOCURI DE ROL
NISIP ȘI APĂ
JOCURI INTELECTUALE
JOCURI  DE ATENȚIE